Föreningen  Skärgårdsbiodlarna  startades 1986 av eldsjälen Erling Lindström från Saltarö och har sedan 1992 egen bigård på Beatelunds ägor, som ligger på Ingarö.
Vi har cirka 40 medlemmar och vänner där de flesta har sina bin inom Värmdö kommun.
Förutom våra bikupor disponerar föreningen ett gammalt växthus där vi kan också träffas inomhus om vädret är dåligt.
Lokalen rymmer vidare det material som behövs för bigårdens skötsel och det finns en liten gårdsbutik där vi säljer en del biredskap.
Föreningen bedriver varje år nybörjarkurser på Beatelund. Man får under sakkunnig ledning lära sig grunderna samt vara med och sköta bigården.