Att bli medlem!

 

Årsavgiften 2018 för medlemskap i Skärgårdsbiodlarnas Vänner är  125 kr. 

Den som vill bli medlem i SBR får  betala 560 kr (inklusive 125 till Skärgårdsbiodlarna och 50 kr till Biodlarnas Stockholmsdistrikt) , anmälan och betalning direkt till SBR.

Gå in på Biodlarnas hemsida www.biodlarna.se och Bli medlem. Där väljer man distrikt och lokalförening, registrerar sina personuppgifter och betalar sitt medlemskap.