Föreningen pg:  429 89 68-1   Organisationsnummer: 81 40 00-7892

Adress:
Skärgårdsbiodlarna
c/o Björn Lindgren
Borgmästargatan 12
116 29  Stockholm